top of page
Політика Конфіденційності

 

 

Політика конфіденційності ФОП «Биковець Артем Тарасович», що представлена в мережі інтернет під брендом «StartIT», (далі – відповідно «Політика», «Компанія») визначає правила збору і використання інформації про особу, яка виявила бажання придбати у Компанії інформаційно-консультаційні послуги або послуги у сфері освіти дорослих, інших видів освіти, н.в.і.у. (у тому числі, але не обмежуючись – курси, тренінги, вебінари тощо) (надалі – «Користувач»), та розповсюджується на Користувачів, що подали заявку на придбання курсу (пакету курсів), тренінгу, вебінару та інших продуктів і послуг Компанії, підписались на розсилку новин або виявили бажання скористатися іншими сервісами, що пропонуються на сайті https://start-it.ua (далі – «Сайт»).

Шановний Користувач,

реєструючись на Сайті або завантажуючи відповідний мобільний додаток, Ви підтверджуєте, що ознайомились з положеннями цієї Політики та приймаєте всі її умови без заперечень, при цьому Ваша згода з цією Політикою є наданням на засадах добровільного волевиявлення дозволу на обробку Ваших персональних даних відповідно до сформульованої у даній Політиці мети. До моменту проставлення Вами відмітки про Вашу згоду в системі Сайту або мобільного додатку відсутні жодні можливості для обробки Ваших персональних даних.Зміст інформації, що збирається Компанією, та джерела її отримання

Зміст інформації:

прізвище, ім'я, по батькові, місто проживання, країна проживання, вік, місце роботи, посада, номер телефонц, реквізити банківської (кредитної чи дебетової) карти, професійні і загальні навички і знання, зміст повідомлень і коментарів Користувача, залишених на Сайті;

IP-адреса, інформація про браузер Користувача (чи іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Сайту), облікові записи Google, інших сервісів, аккаунти в соцмережах, час доступу, адреса сторінки, що запитується.

Джерела отримання інформації:

надані Користувачем відомості у ході реєстрації Користувача на Сайті, завантаження мобільного додатку, залишення на Сайті повідомлень, коментарів, під час оформлення заявок на придбання курсу (пакету курсів), вебінарів, підписки на розсилку новин та користування послугою кар'єрного сервісу;

дані, автоматично передані сервісам Сайту у процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення.

Вся отримана інформація про відвідувачів зберігається в захищеній базі даних. StartIT гарантує захист цих персональних даних від несанкціонованого використання.Мета збору інформації

Вищев казана Інформація, яка стосується Користувача, необхідна для коректного заповнення Користувачем реєстраційних форм та ідентифікації особи під час надання послуг Компанією. Це обов'язкові дані для оформлення правовідносин сторін у правовому полі згідно із законодавством України.

Зібрана інформація може бути використана під час укладення та виконання договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг у сфері інформатизації, інформаційної підтримки Користувача у випадках отримання ним характеристик для працевлаштування, підтвердження проходження Користувачем курсів, отримання навичок і знань, інформаційного забезпечення Користувача корисними відомостями щодо діяльності Компанії у сфері надання інформаційно-консультаційних послуг та послуг освіти дорослих.

Зібрана інформація, зокрема, може бути використана Компанією:
 

  1. у ході розсилки новин;

  2. у ході поширення комерційних пропозицій та інформації про курси і вебінари;

  3. у ході надання рекомендацій та характеристик потенційним роботодавцям Користувача;

  4. у ході надання інформації про партнерів Компанії;

  5. для підтримання зв'язку із Користувачем;

  6. у правовідносинах із третіми особами для забезпечення повного і безперебійного надання послуг, замовлених Користувачем.

Для досягнення зазначеної мети обробки інформації Компанія має право, зокрема, пересилати необхідні дані засобами електронної пошти, висвітлювати інформацію на інтернет-майданчиках, присвячених експертному обговоренню, розміщувати дані у «хмарних» сховищах, зберігати інформацію у кеші, веб-сховищах браузерів тощо.Умови використання інформації, яка стосується Користувача

Ця Політика застосовується лише до сервісів Сайту. Сайт не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті, у тому числі в результатах пошуку. На таких сайтах у Користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть здійснюватися інші дії.

Сайт не перевіряє достовірність інформації, яка містить персональні дані, що надається Користувачами, та не здійснює контроль за їх дієздатністю. Проте адміністрація Сайту виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, запропонованих у формі реєстрації та в інших сервісах Сайту.

Персональні дані Користувача зберігаються в базі персональних даних, що використовується адміністрацією Сайту з метою обробки персональних даних (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі відкликання Користувачем згоди на обробку персональних даних Користувач не допускається до подальшого користування Сайтом.

При здійсненні купівлі курсу або підписки, ми збираємо дані вашої електронної пошти та імені. Ми не збираємо банківські дані та дані платіжної картки. Всі розрахунки відбуваються на стороні платіжної системи і ми не маємо доступу до цих данних.


Користувач своєю згодою за цією Політикою свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згодний з нею та буде її дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних (стаття 8 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010), а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Компанією на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, виконання вимог законодавства України щодо реклами, сплати податків та в сфері бухгалтерського обліку, для збору та підготовки статистичної інформації тощо.

Своєю згодою з цією Політикою Користувач надає Компанії згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку (збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) та використання його персональних даних будь-яким не забороненим чинним законодавством України способом.

Користувач своєю згодою з цією Політикою свідчить і підтверджує, що згодний на включення його персональних даних до бази персональних даних, що використовується Компанією, а також на їх обробку.

Фіксація, зберігання та обробка персональних даних Користувача може здійснюватися Компанією самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з обов'язковою умовою збереження конфіденційності.

При цьому Компанія не несе жодної відповідальності за захист персональних даних, розміщених Користувачем, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, викрадення, зловживання у використанні персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само Компанія не несе жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Користувача з розміщення таких персональних даних.Права Користувача

Користувач має право відмовитись надавати окремі або всі види інформації. Якщо Користувач згоден із політикою конфеденційності і бажає залишити інформацію, Користувач зобов'язаний вносити до облікового запису правдиву, точну та повну інформацію;

застосовувати передбачені законом засоби правового захисту прав Користувача у разі порушення законодавства про захист персональних даних.Конфіденційність

У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно Сайту та/або Компанії та/або третіх осіб чи інших Користувачів, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до лікарської таємниці та/або до комерційної таємниці, Користувачу заборонено збирати, зберігати, використовувати та/або поширювати таку інформацію.

Користувач розуміє й погоджується з тим, що, розміщуючи на Сайті інформацію, відносно якої Користувачем самостійно не передбачено обмеження доступу, він не перешкоджає будь-якій третій особі одержати доступ до цієї інформації.

bottom of page